Čeští spisovatelé 19. a 20. století v kulturním kontextu

Project Identification
FRVS/1293/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je příprava a zavedení jednosemestrálního výběrového kursu, určeného pro všechny studenty Masarykovy univerzity, kteří si chtějí prohloubit své znalosti české literatury 19. a 20. století. Kurs mohou navštěvovat studenti bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů.
Česká literatura bude účastníkům kursu představena v širokém kulturním kontextu - bude zasazena do historicko-společenského rámce a bude dále interpretována v souvislosti s dějinami výtvarného umění, filmu atd. Zároveň bude uvedena do souvislostí s vývojem světové literatury.
Součástí projektu bude vytvoření elektronické databáze textů primární a sekundární literatury pro připravovanou výuku. Studentům se tak zpřístupní mnohé obtížně dostupné texty, které jim umožní lépe proniknout do zkoumané problematiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.