Čeští spisovatelé 19. a 20. století v kulturním kontextu

Kód projektu
FRVS/1293/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je příprava a zavedení jednosemestrálního výběrového kursu, určeného pro všechny studenty Masarykovy univerzity, kteří si chtějí prohloubit své znalosti české literatury 19. a 20. století. Kurs mohou navštěvovat studenti bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů.
Česká literatura bude účastníkům kursu představena v širokém kulturním kontextu - bude zasazena do historicko-společenského rámce a bude dále interpretována v souvislosti s dějinami výtvarného umění, filmu atd. Zároveň bude uvedena do souvislostí s vývojem světové literatury.
Součástí projektu bude vytvoření elektronické databáze textů primární a sekundární literatury pro připravovanou výuku. Studentům se tak zpřístupní mnohé obtížně dostupné texty, které jim umožní lépe proniknout do zkoumané problematiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.