Vytvoření a realizace kurzu Současná příběhová próza ze života dětí a mládeže

Project Identification
FRVS/495/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Základním cílem projektu číslo 495/2012 je vytvoření a následná realizace jednosemestrálního výběrového kurzu určeného zejména studentům bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Kurz Současná příběhová próza ze života dětí a mládeže doplní povinné předměty věnované vývoji české literatury ve 2. polovině 20. a na počátku 21. století a také výuku (povinně) volitelných předmětů zabývajících se teorií a dějinami literatury pro děti a mládež. Studenti se v rámci nového kurzu obeznámí s českou příběhovou prózou ze života dětí a mládeže, která vychází od roku 1989 do současnosti. Nedílnou součástí výuky se stane analýza titulů splňujících výše zmíněnou časovou podmínku a reprezentujících proměny základního žánru pro děti a mládež ve všech jeho variantách. Zároveň bude domácí tvorba konfrontována se zahraniční produkcí. Pro potřeby výuky bude vytvořena interaktivní osnova obsahující tematické prezentace i elektronickou čítanku textů primární a sekundární literatury. Součástí projektu se stane rovněž rozšíření služby E-prezenčka Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a doplnění jejích fondů o texty z oblasti nejnovější příběhové prózy ze života dětí a mládeže a také o potřebnou (domácí i zahraniční) odbornou literaturu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.