Project information
Autonomní oběhové funkce, funkce myokardu a kardiorespirační funkce u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NR8006
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Děti léčené v dětství pro zhoubný nádor kardiotoxickou terapií aqntracykliny představují rizikovou skupinu pro rozvoj kardiovaskulárních chorob v dospělosti. Výskyt antracyklinové kardiotoxicity je závislý na celkové dávce antracyklinů.
Srdečních komplikací přibývá s délkou od ukončené terapie. Sleodování srdečních funkcí pomocí zátěžové echokardigrafie a spiroergometrie může odhalit patologii.
Pro vývoj kardiovaskulárních funkcí je důležité stanovení sensitivity baroreflexu a monitorování tlaku krve. Důležité je i sledování pohybové aktivity a výživy.
Korelací použitých metod lze odhalit případné změny a tím přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob v dospělosti, které představují nejčastější příčinu úmrtí u dospělých v naší zemi. Jejich snížení patří k prioritám "Zdraví 21".

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.