Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace II (Archeo-muzeo)

Project Identification
MUNI/A/0707/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na dlouhodobý výzkum ÚAM FF MU zaměřený na sociální struktury pravěku až středověku v nejširších souvislostech kulturních, prostorových a časových, a to jak prostřednictvím vlastního terénního výzkumu, tak zejména jeho teoretickým vyhodnocením za použití nejnovějších dokumentačních technik a informačních technologií, jež jsou nejen využívány na současné špičkové úrovni, ale taktéž speciálně vyvíjeny pro účely archeologického terénního výzkumu a jeho zpracování. Projekt se opírá o tři dlouhodobé systematické výzkumy klíčových lokalit, k nimž se připojuje v posledních letech nově realizovaný výzkum v oblasti Předního východu. Časově pokrývají hlavní studovaná období a jsou zároveň i výzkumy školními, kde je konána letní prázdninová praxe studentů. To na jedné straně vyžaduje i z hlediska výuky aplikaci špičkových nejnovějších metod terénního výzkumu a na druhé straně umožňuje zapojit do projektu i studenty a doktorandy. K tomuto okruhu se připojuje oblast muzejní prezentace výsledků výzkumných aktivit a problematika výstavní kritiky.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.