Project information
Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (KONTR)

Project Identification
MUNI/A/0872/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu specifického výzkumu s názvem Kontrasty města ve slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích, bude provedení společného slavistického a balkanistického výzkumu, který bude mapovat a analyzovat dějiny i současnost kontrastů spjatých s městy, jejich vznikem, proměnami či zánikem, se životem v urbánním prostředí. Vycházíme z předpokladu, že právě prostor střední, východní a jihovýchodní Evropy (slovanský i neslovanský) sdílel a sdílí řadu společných dějinných zkušeností, které se promítají do literatur, kultur a jazyků tohoto areálu. Jedná se o země střední Evropy, Balkánu a bývalého Sovětského svazu, které vykazují četné společné jmenovatele. Pro pochopení těchto změn jsou důležité jak jejich synchronní příčiny, tak i jejich diachronní ukotvení. Uvědomujeme si, že není možné postihnout v ročním projektu všechny současné trendy ve slovanských literaturách, kulturách a jazycích a dostatečně osvětlit jejich příčiny. Proto také bude výzkum veden formou jednotlivých sond.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.