Project information
Volby, politické strany a prosazování zájmů (Prosaz)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na výzkum voleb, politických stran a prosazování zájmů. Hlavní pozornost přitom bude věnována České republice a středoevropskému areálu. Projekt bude mít nicméně určité širší areálové přesahy, a to i mimo Evropu. Vzhledem k relativní rozmanitosti řešené problematiky se prioritně bude zabývat několika vybranými a pro současný český politologický výzkum i politickou praxi významnými dílčími oblastmi. Tyto oblasti jsou následující: 1) Přímá volba českého prezidenta, 2) Zkoumání retrospektivního a prospektivního rozhodování voličů v rámci experimentálního přístupu, 3) Preferenční hlasování ve volbách, 4) Politický aktivismus, ekonomická krize a problematika sociálního vyloučení v ČR, 5) Politické násilí ve středovýchodní Evropě, 6) Konflikty o suroviny a 7) Vlády a vládnutí ve střední a východní Evropě.
Všechny tyto oblasti zapadají do dlouhodobého výzkumu realizovaného v rámci brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání. Každá ze zkoumaných oblastí má zkušeného garanta, který zajistí vhodný metodologický postup, zapojení studentů do výzkumu a kvalitu publikačních výstupů.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.