Informace o projektu
Volby, politické strany a prosazování zájmů (Prosaz)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/0742/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na výzkum voleb, politických stran a prosazování zájmů. Hlavní pozornost přitom bude věnována České republice a středoevropskému areálu. Projekt bude mít nicméně určité širší areálové přesahy, a to i mimo Evropu. Vzhledem k relativní rozmanitosti řešené problematiky se prioritně bude zabývat několika vybranými a pro současný český politologický výzkum i politickou praxi významnými dílčími oblastmi. Tyto oblasti jsou následující: 1) Přímá volba českého prezidenta, 2) Zkoumání retrospektivního a prospektivního rozhodování voličů v rámci experimentálního přístupu, 3) Preferenční hlasování ve volbách, 4) Politický aktivismus, ekonomická krize a problematika sociálního vyloučení v ČR, 5) Politické násilí ve středovýchodní Evropě, 6) Konflikty o suroviny a 7) Vlády a vládnutí ve střední a východní Evropě.
Všechny tyto oblasti zapadají do dlouhodobého výzkumu realizovaného v rámci brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání. Každá ze zkoumaných oblastí má zkušeného garanta, který zajistí vhodný metodologický postup, zapojení studentů do výzkumu a kvalitu publikačních výstupů.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.