Tvorba předmětu Úvod do archeologie novověku

Project Identification
MUNI/FR/0313/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na tvorbu předmětu Úvod do archeologie novověku pro Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Cílem projektu je kompletace odborné přípravy studentů archeologie na MU o období novověku, které dosud nebylo ve výuce šířeji prezentováno. Jedná se přitom o éru bouřlivého vývoje hmotné kultury, v níž se odrážejí všechny významné dějinné události posledních staletí. Realizací projektu se odstraní handicap absolventů MU oproti absolventům jiných vysokých škol, zejména těch zahraničních.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.