Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury v česko-německé konfrontaci

Project Identification
MUNI/A/0892/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu "Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury v česko-německé konfrontaci" je posílení aktuálnosti témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU v současně zpracovávaných disertačních a magisterských diplomových pracích, a to ve dvou aspektech: jednak co do aktuálnosti časové - důraz na vývoj cca posledního dvacetiletí, jednak co do zvýraznění česko-německých a německo-českých souvislostí. Dalším cílem je užší propojení výzkumné činnosti doktorandů a jejich školitelů. Třetím těžištěm je kulturní orientace české společnosti a její dopad na překládání cizojazyčných děl, zejména z němčiny, norštiny, švédštiny a nizozemštiny.

Publications

Total number of publications: 9