Project information
Proměny a konstanty soudobé filozofie

Project Identification
MUNI/A/0803/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt bude v kontextu rozdílů mezi soudobou kontinentální a analytickou filozofií zaměřen na vybrané otázky soudobé filozofické diskuse v oblasti historiografie filozofie a v rozhodujících disciplínách systematické filozofie (vybrané problémy soudobé epistemologie a teorie vědy, analytická etika, vybrané problémy morální a politické filozofie).

Publications

Total number of publications: 98


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.