Project information
Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur (SLAV2014)

Project Identification
MUNI/A/0790/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur je podpořit výzkum mladých slavistických badatelů a umožnit jim užší zapojení do badatelské práce Ústavu slavistiky. Projekt předpokládá zpracování vybraných odborných témat studenty doktorského studia ve spolupráci se zkušenějšími odbornými pracovníky. Výstupem projektu bude společná kolektivní monografie, která bude vhodně reprezentovat výsledky výzkumné práce mladé slavistické generace i vzdělávací úspěchy pracoviště při výchově mladých badatelů a zachovávání kontinuity slavistického výzkumu.

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.