Project information
Mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno 2014: Mýtus a skutečnost české hudební vědy.

Project Identification
731 409 2295
Project Period
11/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Mezinárodní hudebně-vědná kolokvia Brno se konají od roku 1966 jako tradiční součást brněnského Mezinárodního hudebního festivalu jako jediná pravidelně pořádaná mezinárodní konference v České republice. Odbornou záštitu nad touto akcí vždy zajišťoval Ústav hudební vědy FFMU. Z důvodu změn spojených s konáním MHFB bylo rozhodnutím Města Brna kolokvium od roku 2012 vyňato z tohoto celku s tím, že bude zajišťováno i organizačně přímo Masarykovou univerzitou jako samostatná akce ( s možnou finanční podporou Statutárního města Brna).

Kolokvium proběhne v termínu od 24. do 26. listopadu 2014 a bude věnováno problematice české hudební vědy v minulosti, současnosti i budoucnosti. Předpokládaný počet aktivních účastníků je cca 30. Mimobrněnským aktivním účastníkům bude zajištěno ubytování během konání kolokvia, cestovní náklady a stravování si účastníci hradí sami. Část nákladů na pořádání akce poskytne Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU z vlastních zdrojů, o zbylé finance žádá tímto o dotaci Statutární město Brno.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.