Project information
Kardiovaskulární systém od buňky k lůžku pacienta (KASBUNPAC)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1326/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zacílen na studium kardiovaskulárního systému ve zdraví i nemoci. Propojuje experimentální výzkumné aktivity Fyziologického ústavu LF MU s řešením klinické problematiky.
Na projektu bude participovat dvanáct studentů doktorského studia a patnáct studentů magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky zaměřené postupy. Navrhovaný projekt představuje pokračování pěti projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2014.

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.