Project information
Kardiovaskulární systém od buňky k lůžku pacienta (KASBUNPAC)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zacílen na studium kardiovaskulárního systému ve zdraví i nemoci. Propojuje experimentální výzkumné aktivity Fyziologického ústavu LF MU s řešením klinické problematiky.
Na projektu bude participovat dvanáct studentů doktorského studia a patnáct studentů magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky zaměřené postupy. Navrhovaný projekt představuje pokračování pěti projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2014.

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.