Project information
Inovativní teoretické a metodologické perspektivy v religionistice (ITMEPRE)

Projekt je volným pokračováním projektu specifického výzkumu EPROVYR, který byl řešen v průběhu roku 2014. Podobně jako projekt EPROVYR se bude soustředit na kritickou reflexi epistemologických a metodologických problémů v současné religionistice se zvláštním důrazem na možnosti interdisciplinární spolupráce. Zaměří se zejména na zhodnocení mezí a možností vybraných metodologických přístupů, které jsou dnes v evropském a světovém kontextu diskutovány – sociologicko-antropologického, kognitivního, historicko-analytického a nově též experimentálně psychologického a jejich aplikace na konkrétní výzkumné cíle zpracovávané v diplomových a disertačních pracích studentů zapojených do projektu. Inovativní částí bude vyhodnocení možností, které pro sociální a humanitní vědy poskytuje výpočetní modelování a teorie sítí. Součástí projektu bude i přímá podpora vydávání studentského religionistického časopisu SACRA, který je jediným časopisem svého druhu v České republice.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.