Project information
Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages

Project Identification
15-34666L
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
University of Vienna

Řeky Dyje a Morava dnes definují významnou část hranice mezi Rakouskem a Českou republikou. V minulosti procházel pohraniční region řadou hlubokých transformací, které kulminovaly pádem železné opony. Dynamické transformační procesy zde probíhaly i v raném středověku, kdy lze dolní Podyjí a Pomoraví chápat, v závislosti na širším kontextu, jako hranici, kontaktní zónu i zemi nikoho. V projektu řeší základní otázky spojené s výzkumem raně středověké transformace společné hranice tým specialistů z Rakouska a České republiky. Na základě kombinace tradičních archeologických metod s moderními a interdisciplinárními GIS analýzami, systémovou teorií, antropologií, archeometalurgií, geofyzikální prospekcí, archeobotanickými, archeozoologickými a dalšími vědeckými analýzami se výzkum v této oblasti posune na kvalitativně novou mezinárodní úroveň.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.