Project information
Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem deprese a depresivity u dětí a dospívajících (DEPRES)

Project Identification
MUNI/A/1226/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt vychází z předchozích výzkumných zjištění, realizovaných na Psychologickém ústavu v rámci SV, které identifikovaly výrazně zvýšenou míru depresivity i deprese u ne-klinické populace dětí a dospívajících (viz seznam výsledků). Toto alarmující zjištění upozornilo mj. i na nezbytnou potřebu ověřit psychometrické vlastnosti psychodiagnostických nástrojů vytvořených a užívaných pro screening výskytu a obrazu deprese, respektive depresivity v této věkové kategorii a prozkoumat možnosti jejich využití ve výzkumu i praxi.
Výsledky projektu bude možné využít jako významný příspěvek k zefektivnění screeningu výskytu a diagnostiky depresivity a deprese u dospívajících jedinců, který bude využitelný při realizaci navazujícího výzkumu v oblasti, i v aplikační sféře, a to především jako integrovaná součást diagnostiky, terapie i tvorby adekvátní strategie preventivní práce s dětmi a dospívajícími v tomto kritickém vývojovém období. Přínos výsledků projektu bude moci být využit i v rámci aplikované praxe dětských klinických i poradenských psychologů, lékařů, pedagogů a etopedů, kteří se s uvedenou problematikou setkávají v rámci své praxe.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.