Informace o projektu
Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem deprese a depresivity u dětí a dospívajících (DEPRES)

Kód projektu
MUNI/A/1226/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt vychází z předchozích výzkumných zjištění, realizovaných na Psychologickém ústavu v rámci SV, které identifikovaly výrazně zvýšenou míru depresivity i deprese u ne-klinické populace dětí a dospívajících (viz seznam výsledků). Toto alarmující zjištění upozornilo mj. i na nezbytnou potřebu ověřit psychometrické vlastnosti psychodiagnostických nástrojů vytvořených a užívaných pro screening výskytu a obrazu deprese, respektive depresivity v této věkové kategorii a prozkoumat možnosti jejich využití ve výzkumu i praxi.
Výsledky projektu bude možné využít jako významný příspěvek k zefektivnění screeningu výskytu a diagnostiky depresivity a deprese u dospívajících jedinců, který bude využitelný při realizaci navazujícího výzkumu v oblasti, i v aplikační sféře, a to především jako integrovaná součást diagnostiky, terapie i tvorby adekvátní strategie preventivní práce s dětmi a dospívajícími v tomto kritickém vývojovém období. Přínos výsledků projektu bude moci být využit i v rámci aplikované praxe dětských klinických i poradenských psychologů, lékařů, pedagogů a etopedů, kteří se s uvedenou problematikou setkávají v rámci své praxe.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.