Project information
Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku

Project Identification
MSM 142100001
Project Period
1/1999 - 1/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
Archaeology, Medieval Studies, Open-air Settlement, Walled Settlement, Socio-Religious Architecture, Rondelle, Fortified Settlement, Redoubt, Castle, Habitation Ares, Habitation Structure,Development of Habitation, Prehistory,Early and High Middle Ages.

Výzkumy sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku, založené na archeologických odkryvech tří základních (neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice, velkomoravské hradiště Břeclav-Pohansko, hrad Rokštejn) a dalších kontrolních lokalit s využitím soudobých prospekčních, dokumentačních a analytických, zvláště počítačových metod. Publikační výstupy se budou týkat klasifikace zcela nových historických jevů materiálního, sociálního i duchovního života sledovaných sociokulturních společenství v čase a prostoru. V rámci budování infrastruktury pracoviště se počítá s přístrojovým dovybavením a revitalizací terénních výzkumných základen Těšetice-Kyjovice, Břeclav-Pohansko a hrad Rokštejn.

Publications

Total number of publications: 281


Previous 1 2 3 4 5 6 7 29 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.