Project information
Rozhraní pro Linked Data v systému pro editaci slovníků DEB (DEB LDI)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LD15066
Project Period
10/2015 - 10/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

V projektu budou navrženy a ověřovány nové postupy pro tvorbu celoevropského slovníkového portálu v souladu s metodikou Linked Open Data (otevřená propojená data), které umožní sdílení lexikografických vědeckých zdrojů mezi zapojenými výzkumnými institucemi a také veřejné zpřístupnění zdrojů pro další využití a výzkum. Součástí projektu bude také analýza a návrh inovativních technologií pro tvorbu lexikografických zdrojů s využitím údajů z rozsáhlých jazykových databází (korpusů) a analýza možností rozšíření vlastností elektronických slovníků pro zlepšení přístupnosti pro uživatele.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.