Project information
Strukturní podstata vzniku nových enzymových aktivit

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA16-24223S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Pochopení vzniku nové enzymatické funkce na molekulární úrovni patří ke klíčovým otázkám biologie.
Hlavním cílem projektu je získat porozumění strukturní podstaty katalytických vlastností
rekonstruovaného předka dvou funkčně odlišných enzymů, eukaryotní halogenalkandehalogenasy ze
Strongylocentrotus purpuratus a luciferasy z Renilla reniformis, vykazujícího duální hydrolasovou a oxidoreduktasovou aktivitu. V projektu chceme dále pochopit, proč oba současné enzymy mají odlišné
katalytické funkce, přestože sdílejí vysokou sekvenční a strukturní podobnost. Tohoto cíle bude dosaženo
kombinací rentgenové strukturní analýzy ancestrálního enzymu a jeho komplexů s vybranými ligandy s molekulovým modelováním, místně cílenou mutagenezí a kinetickou analýzou ve stacionárním a tranzitním stavu. Prostřednictvím analýzy strukturně-funkčních vztahů enzymu bude možné vysvětlit
katalytický mechanismus rekonstruovaného předka a objasnit odlišnou funkci moderních enzymů.
Získané znalosti přispějí k designování enzymů s novými katalytickými aktivitami.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.