Project information
Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií při odborné tlumočnické a překladatelské průpravě (Propedeutický seminář IT)

Project Identification
MUNI/FR/1102/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt umožní nabídnout studentům dvousemestrální kurz s komplexní překladatelskou a tlumočnickou průpravou, jež kombinuje prezenční výuku rozšířenou o cyklus specializovaných přednášek odborníků z praxe s e-learningovou oporou zaměřenou na specifická individuální i skupinová cvičení. Rovněž budou vytvořeny podmínky, které umožní začlenit do běžné výuky maximálně efektivní využití nového technického zázemí, jež je na FF díky projektu Carla k dispozici a jež zatím není plně využito.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.