Výuka francouzských ustálených slovních spojení s využitím komiksů v jazykových seminářích FJIA021 a FJIA024 (Komiks FJIA021 FJIA024)

Project Identification
MUNI/FR/0981/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Častým jevem ve výuce francouzštiny je využití satirických kreseb a obrázků. Stejně tak jsou na poli pedagogicky běžné práce pojednávající o výuce gramatiky za pomoci komiksů. Nicméně výuce lexika je v souvislosti s využitím komiksů věnováno jen málo vědecké pozornosti. Pětinu až čtvrtinu lexika v každém jazyce tvoří, jak je známo, ustálená slovní spojení. Zatímco jejich přítomnost je ve slovnících a gramatikách značně marginalizována, jsou ustálená slovní spojení bohatě zastoupená v komiksech.