Výuka francouzských ustálených slovních spojení s využitím komiksů v jazykových seminářích FJIA021 a FJIA024 (Komiks FJIA021 FJIA024)

Kód projektu
MUNI/FR/0981/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Častým jevem ve výuce francouzštiny je využití satirických kreseb a obrázků. Stejně tak jsou na poli pedagogicky běžné práce pojednávající o výuce gramatiky za pomoci komiksů. Nicméně výuce lexika je v souvislosti s využitím komiksů věnováno jen málo vědecké pozornosti. Pětinu až čtvrtinu lexika v každém jazyce tvoří, jak je známo, ustálená slovní spojení. Zatímco jejich přítomnost je ve slovnících a gramatikách značně marginalizována, jsou ustálená slovní spojení bohatě zastoupená v komiksech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.