Project information
Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách

Project Identification
MUNI/A/0959/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách je zapojení studentů do výzkumných úkolů Ústavu slavistiky FF MU (počínaje zadáním odborného úkolu, přes jeho zpracování až k publikování výsledků ve společné publikaci). V rámci projektu vznikne studentský výzkumný tým, který formou jednotlivých sond prozkoumá podoby a způsoby zobrazení a vyjádření generačních konfliktů ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. Výstupem projektu bude kolektivní publikace, do níž přispějí všichni klíčové členové výzkumného týmu. Dále v rámci projektu bude podpořena příprava a publikace tří článků v odborných periodicích a 5 vystoupení na konferencích.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.