Project information
Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA17-11711S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Archaeological Centre Olomouc

V polovině 6. tisíciletí BC došlo v povodí řeky Moravy k procesu neolitizace. Z lovců a sběračů se stali zemědělci a chovatelé zvířat. Lidé začali stavět domy a žili ve větších komunitách. V hmotné kultuře se tato změna projevuje přítomností keramických nádob, broušených nástrojů a artefaktů spojených se zpracováním obilí. Zemědělský způsob života spojený s chovem zvířat byl usedlý a vyžadoval skladování potravin. Lidé začali okolní krajinu více využívat a nutností bylo také zajištění přístupu ke zdrojům vody. Výzkumem neolitického sídliště v Uničově-U Kravína na konci roku 2015, spojeným s objevem studny s původní výdřevou a výplní z počátku neolitu, byla získána možnost tuto problematiku řešit novými metodami. Využijí se i informace z řady již realizovaných výzkumů neolitických lokalit nejen na Moravě, ale i v širším regionu střední Evropy. Analýzou dat z archeologických, kulturně antropologických, archeobotanických, archeozologických, geologických, pedologických, klimatologických výzkumů a jejich vzájemným propojením můžeme přispět k řešení problematiky, do jaké míry první zemědělci na počátku neolitu mohli ovlivnit přírodní prostřední, jak se přírodní prostředí měnilo v průběhu neolitu a jakým způsobem došlo ke vzniku pravěké kulturní krajiny na Moravě.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.