Project information
Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.

Investor logo
Project Identification
GA17-11425S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Funkční a symbolické ukotvení kamenných projektilů v sociální dynamice pravěkých společností je jednou z nejzajímavějších otázek analýzy štípané industrie v celosvětovém měřítku. Kritická je jejich role v období počátků vertikální stratifikace a vzniku bojovnických elit závěru eneolitu a počátku doby bronzové, na pomezí užitkově funkčního bojovnického a zároveň hluboce symbolického a genderově reprezentativního atributu. Jejich výskyt v hrobové výbavě všech kultur tohoto období ve střední Evropě není z hlediska rekonstrukce sociálních struktur tématem omezeným na střední Evropu, ale má celoevropský dosah. K aktuální diskusi a reinterpretaci významu lukostřelby pro válečnictví tohoto turbulentního období chceme přispět komplexní analýzou funkčních a sociálních rolí kamenných šipek na základě traseologie stop upevnění a transportu, 3D balistické analýzy, rekonstrukcí operačního řetězce projektilu ve fázích vícečetných použití a reparací, a analýzou archeologických dat v souladu s provedenými antropologickými analýzami. Předpokládáme zásadní publikační výstupy.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.