Aglofonní ohlasy a diskuse o realismu (AnOhDiRe)

Project Identification
MUNI/21/FOR/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je primárně sběr a analýza cizojazyčného materiálu z oblasti literárněvědného realismu, který bude následně použit pro publikaci studie v angličtině v zahraničním periodiku. Řešitel se přitom soustředí na sběr materiálu, který dokládá dobové diskuse o realismu, ohlasy realistických děl, hodnocení realistických postupů a idejí. Projekt navazuje na předchozí projekty řešitele a rozvádí je.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.