Project information
Římská komedie: inscenační workshop

Project Identification
MUNI/FR/1394/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Nový předmět bude určen studentům Ústavu klasických studií, Katedry divadelních studií a dalším zájemcům o antické drama. Nabídne jim především možnost ověřit si v praxi teoretické poznatky o specificích římské komedie a o problematice jejího překladu a adaptace pro divadelní inscenaci. Důraz bude kladen na interdisciplinární přístup a využití metod klasické filologie i divadelní vědy. Hlavním výstupem předmětu bude inscenace českého překladu dosud nepřeložené Plautovy komedie „Curculio“.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.