Project information
Psychologické koreláty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v ČR (PCCA)

Project Identification
MUNI/A/0839/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt s názvem Psychological Correlates of Coping in elite Athletes in the Czech Republic navazuje na loňský výzkumný projekt Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence a rozšiřuje jej o zmapování dalších oblastí řešené problematiky. V rámci zkoumání multioborového tématu psychofyziologických korelátů zvládání zátěže a nadměrné zátěže u vrcholových sportovců, bude pozornost zaměřena zejména na psychické aspekty zvládání tréninkové i soutěžní zátěže a na metodologické, respektive psychometrické pozadí, umožňující jejich adekvátní zachycení.

Primárním cílem předkládaného záměru je vybudovat stěžejní platformu pro navazující mezioborovou výzkumnou spolupráci příslušných univerzitních pracovišť (Fakulta sportovních studií, Lékařská fakulta, případně Pedagogická fakulta aj.) a připravit publikační výstupy, na jejichž základě bude možné vytvořit adekvátní výzkumný design pro mezioborový výzkumný projekt.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.