Psychologické koreláty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v ČR (PCCA)

Kód projektu
MUNI/A/0839/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt s názvem Psychological Correlates of Coping in elite Athletes in the Czech Republic navazuje na loňský výzkumný projekt Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence a rozšiřuje jej o zmapování dalších oblastí řešené problematiky. V rámci zkoumání multioborového tématu psychofyziologických korelátů zvládání zátěže a nadměrné zátěže u vrcholových sportovců, bude pozornost zaměřena zejména na psychické aspekty zvládání tréninkové i soutěžní zátěže a na metodologické, respektive psychometrické pozadí, umožňující jejich adekvátní zachycení.

Primárním cílem předkládaného záměru je vybudovat stěžejní platformu pro navazující mezioborovou výzkumnou spolupráci příslušných univerzitních pracovišť (Fakulta sportovních studií, Lékařská fakulta, případně Pedagogická fakulta aj.) a připravit publikační výstupy, na jejichž základě bude možné vytvořit adekvátní výzkumný design pro mezioborový výzkumný projekt.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.