Efekt mentální přípravy na soutěžní stav a její vliv na výskyt syndromu přetrénování v adolescenci

Autoři

ŠTURSOVÁ Kateřina JELÍNEK Martin PRUKNEROVÁ Tereza

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato práce se zabývá fenoménem přetrénování. Sledovány byly dvě výzkumné otázky. První se zabývala vývojem přetrénování napříč jarní sezónou, druhá otázka se věnovala ovlivnitelností této úrovně psychologickými intervencemi: mentálním tréninkem a mindfulness programem. Pro tento výzkum byl vybrán design single-case s několikanásobným baseline napříč participanty. Participanty tohoto výzkumu byli čtyři adolescentní elitní plavci. Na úroveň přetrénování bylo usuzováno na základě sledování změn nálad (POMS), spánku (PSQI), variability srdeční frekvence a plaveckého výkonu. Výsledky se individuálně lišily a není možné je zobecnit. Výsledky jsou v souladu s Modelem rizik a následků přetrénování, podle kterého je přetrénování multifaktoriální proces. Vliv intervencí se rovněž individuálně lišil. Na základě výsledků a rozhovorů s participanty nelze konstatovat, která s intervencí se lépe hodí pro práci s přetrénováním. Velkou roli v tomto ohledu hrály preference plavců a jejich dosavadní zkušenost. V diskuzní části jsou nastíněny možné intervenující faktory: biorytmus, identita, schopnost vnímat vnitřní procesy, motivace, osobnost interventa. Tato studie přispívá k lepšímu pochopení fenoménu přetrénování u populace adolescentních elitních sportovců.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.