Ověření úspěšnosti technik zpracování přirozeného jazyka pro extrakci informací ze skenovaných dokumentů

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/33/55939/2017
Project Period
4/2017 - 8/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je ověřit možnost automatického vytěžování informací ze skenovaných textů - finančních dokumentů (faktur) a smluvních dokumentů. Ze vstupu v podobě sledu naskenovaných dokumentů ve formě částečně strukturované textu bude nejprve každý dokument automaticky klasifikován do určité kategorie. U finančních dokumentů budou extrahovány informace o dodavateli a odběrateli, datu splatnosti, jednotlivých položkách faktury (cena a popis), místu vydání faktury, číslu objednávky a faktury a také o čísle účtu a dalších platebních parametrech. U smluvních dokumentů se budou extrahovat informace o jednotlivých smluvních stranách (jména, adresy, ...), datu podpisu, typy smlouvy, závazcích smluvních stran a spisovém číslu dokumentu. Veškeré tyto informace je zatím možné efektivně získávat pouze ručně. Navrhovaný tým má v současnosti k dispozici vlastní podpůrné jazykové nástroje a v rámci projektu plánuje ověřit jejich efektivitu při zmíněných procesech automatické extrakce informací.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.