Ověření úspěšnosti technik zpracování přirozeného jazyka pro extrakci informací ze skenovaných dokumentů

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/33/55939/2017
Období řešení
4/2017 - 8/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je ověřit možnost automatického vytěžování informací ze skenovaných textů - finančních dokumentů (faktur) a smluvních dokumentů. Ze vstupu v podobě sledu naskenovaných dokumentů ve formě částečně strukturované textu bude nejprve každý dokument automaticky klasifikován do určité kategorie. U finančních dokumentů budou extrahovány informace o dodavateli a odběrateli, datu splatnosti, jednotlivých položkách faktury (cena a popis), místu vydání faktury, číslu objednávky a faktury a také o čísle účtu a dalších platebních parametrech. U smluvních dokumentů se budou extrahovat informace o jednotlivých smluvních stranách (jména, adresy, ...), datu podpisu, typy smlouvy, závazcích smluvních stran a spisovém číslu dokumentu. Veškeré tyto informace je zatím možné efektivně získávat pouze ručně. Navrhovaný tým má v současnosti k dispozici vlastní podpůrné jazykové nástroje a v rámci projektu plánuje ověřit jejich efektivitu při zmíněných procesech automatické extrakce informací.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.