Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování (SVPPEV)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
304011C840
Project Period
2/2018 - 1/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Projekt vytvoří podmínky pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů učitelství Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Bude vytvořen, testován a realizován Společný vzdělávací program exkurzního vyučování v přeshraničním regionu Hodonína, Břeclavi, Skalice, Senice a Trnavy. Soustavná spolupráce partnerských univerzit při vzdělávání budoucích učitelů občanské výchovy, občanské náuky, základů společenských věd a výuky těchto předmětů v regionálním školství ČR a SR přispěje k překonávání sociálních a kulturních bariér mezi příhraničními oblastmi. Projekt má dvě cílové skupiny – studenty v prezenčním i celoživotním vzdělávání a učitele. Výstupy projektu budou využitelné i pro veřejnost v oblasti kultury a cestovního ruchu v regionu.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next