Project information
Interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách angličtiny na střední škole

Investor logo
Project Identification
GA18-02363S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmětem výzkumu je interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách anglického jazyka na středních školách. S pomocí konverzační analýzy bude popsáno, jak mluvčí (tj. učitelé a studenti) interagují. Analýzy budou vycházet z nahrávek zachycujících interakci ve frontální výuce (min. 15 výukových hodin, tj. 675 min videozáznamu) a ve dvojicích či skupinách (cca 2 700 min audio- či videozáznamu), a také na etnografických datech (např. vyučovací materiály). Výstupy projektu, tj. rozbory toho, jak mluvčí interagují s důrazem na organizaci oprav, sekvencí a střídání replik, přispějí k teoretickému poznání v oblasti interakce ve výuce angličtiny.
V českém pedagogickém výzkumu se zatím konverzační analýza příliš nepoužívá, výuka na středních školách je postihnuta spíše marginálně. Výzkumy interakce ve třídě se navíc zaměřují především na frontální výuku, zatímco práci ve skupinách či dvojicích není v českém pedagogickém výzkumu věnována pozornost. Tyto mezery má předkládaný projekt za cíl vyplnit.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.