Classical and Post-Classical Narratologies

Project Identification
MUNI/FR/1036/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výstupem projektu je cyklus přednášek (kurz) o vybraných tématech moderní teorie vyprávění. Přednášky jsou primárně určeny pro doktorské a magisterské studenty filologických a uměnovědných oborů a budou prosloveny v angličtině. Jednotlivé přednášky vytvoří a přednese řešitel projektu a specialisté z FF MU a FSS MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.