Project information
Matematické struktury 7 (Matematické struktury 7)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1138/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt zahrnuje základní výzkum zejména doktorských studentů odborné matematiky (algebry a geometrie, teorie čísel, matematické analýzy, učitelství a historie matematiky) s jejich školiteli. Školitelé jsou pracovníci ÚMS PřF MU, případně odborníci z jiných fakult MU nebo jiných vysokých škol (např. PedF MU, Mendelova univerzita, VUT v Brně, MÚ AV ČR). Projekt počítá také s podporou doktorských i magisterských studentů při prezentaci jejich výsledků na studentských i mezinárodních konferencích. Ve vědecké práci je kladen důraz zejména na původní matematické výsledky, jejich publikaci v odborných časopisech a prezentaci na konferencích.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.