Řecká surrealistická tvorba v meziválečném období (Řecký meziválečný surrealismus)

Project Identification
MUNI/21/VOT/2018
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Řecká meziválečná surrealistická poezie byla přelomovou kapitolou ve vývoji novořecké literatury a výrazně poznamenala její další vývoj až do současné doby. A. Embirikos, N. Engonopulos a nobelista O. Elytis propojili inovativní avantgardní metody s bohatou řeckou literární tradicí a jejich tvorba tak představuje specifickou a nezaměnitelnou součást světového surrealistického hnutí. Vzhledem k jazyku, ve kterém jsou díla napsána, zůstává však mimo Řecko velmi málo známou (výjimku tvoří jen poezie O. Elytise). Cílem projektu je tedy zpřístupnit část této literární produkce českým čtenářům, a to prostřednictvím překladu vybraných literárních děl uvedených autorů, které budou doplněny odbornou studií. Výstupem projektu bude monografie, jejíž teoretická část se zaměří na charakteristiku soudobého řeckého literárního kontextu a na specifika řecké surrealistické produkce, a to především na vztah k řecké literární tradici a její propojení s moderními postupy. Druhá část bude obsahovat antologii překladů vybraných děl.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.