Řecká surrealistická tvorba v meziválečném období (Řecký meziválečný surrealismus)

Kód projektu
MUNI/21/VOT/2018
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Řecká meziválečná surrealistická poezie byla přelomovou kapitolou ve vývoji novořecké literatury a výrazně poznamenala její další vývoj až do současné doby. A. Embirikos, N. Engonopulos a nobelista O. Elytis propojili inovativní avantgardní metody s bohatou řeckou literární tradicí a jejich tvorba tak představuje specifickou a nezaměnitelnou součást světového surrealistického hnutí. Vzhledem k jazyku, ve kterém jsou díla napsána, zůstává však mimo Řecko velmi málo známou (výjimku tvoří jen poezie O. Elytise). Cílem projektu je tedy zpřístupnit část této literární produkce českým čtenářům, a to prostřednictvím překladu vybraných literárních děl uvedených autorů, které budou doplněny odbornou studií. Výstupem projektu bude monografie, jejíž teoretická část se zaměří na charakteristiku soudobého řeckého literárního kontextu a na specifika řecké surrealistické produkce, a to především na vztah k řecké literární tradici a její propojení s moderními postupy. Druhá část bude obsahovat antologii překladů vybraných děl.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.