Project information
Algoritmy pro diskrétní systémy a hry s nekonečně mnoha stavy

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA18-11193S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Algoritmická teorie her poskytuje modelovací a analytické prostředky hojně využívané v různých oblastech informatiky, včetně formální verifikace a multi-agentních systémů. V rámci projektu je věnována speciální pozornost hrám s nekonečnou arénou a také hrám modelujícím chování agentů v diskrétním prostředí. Přestože tyto typy her se zkoumají v různých kontextech (formální verifikace vs. umělá inteligence), jejich základní charakteristiky jsou podobné a k jejich řešení je možné kombinovat metodologie z obou oblastí. Projekt je zaměřen na řešení otevřených problémů o tomto typu her, které zahrnují fundamentální otázky týkající se existence rovnovážných stavů, optimálních strategií a existence algoritmů pro jejich konstrukci.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.