Project information
Cesty k soudobé filozofii

Project Identification
MUNI/A/0963/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje a rozvíjí výzkumné aktivity realizované v předcházejících letech. Hlavním cílem projektu je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod vedením odborných pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky se projekt zaměří zejména na epistemologické otázky, vztah (dějin) filozofie a (dějin) vědy, témata z oblasti politické a morální filozofie a vybrané osobnosti a směry z dějin evropského a českého filozofického myšlení.

Publications

Total number of publications: 56


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.