Project information
Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Vytvořit obecnou metodiku a podpůrné technologie pro tvorbu, správu a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace, s vazbou na existující nadnárodní tématické tezaury, s možností využití v dalších oblastech činnosti veřejné správy a to včetně revize a zdokonalení existujících národních slovníků a tezaurů s návrhem jejich společné koordinované správy. Výstupy tohoto projektu budou přímo navazovat na výsledky předcházejícího projektu "Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí".

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.