Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
TITIMV702
Období řešení
5/2018 - 4/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Vytvořit obecnou metodiku a podpůrné technologie pro tvorbu, správu a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace, s vazbou na existující nadnárodní tématické tezaury, s možností využití v dalších oblastech činnosti veřejné správy a to včetně revize a zdokonalení existujících národních slovníků a tezaurů s návrhem jejich společné koordinované správy. Výstupy tohoto projektu budou přímo navazovat na výsledky předcházejícího projektu "Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.