Project information
Young Europe: The First Expansion of Western Civilization (9th – 12th centuries)

Project Identification
MUNI/21/WIH/2018
Project Period
8/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zahrnuje přípravu původního rukopisu, který si objednalo vědecké nakladatelství Lexington (USA) na základě autorovy přednášky na mezinárodním kongresu v Kalamazoo (USA). Samotná monografie je věnována počátkům Mladé Evropy, pod níž se rozumí prostor na východní hraně franského světa. Místní národy nemohly bezprostředně navazovat na dědictví pozdně antické římské říše, přesto si v průběhu raného a vrcholného středověku osvojily západní hodnoty, normy a zvyklosti a staly se významnou součástí evropské civilizace. Samotný projekt je určen k podpoře převodu připravovaného rukopisu do angličtiny a na jazykové korektury. Termín odevzdání rukopisu: březen 2019.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.