Young Europe: The First Expansion of Western Civilization (9th – 12th centuries)

Kód projektu
MUNI/21/WIH/2018
Období řešení
8/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt zahrnuje přípravu původního rukopisu, který si objednalo vědecké nakladatelství Lexington (USA) na základě autorovy přednášky na mezinárodním kongresu v Kalamazoo (USA). Samotná monografie je věnována počátkům Mladé Evropy, pod níž se rozumí prostor na východní hraně franského světa. Místní národy nemohly bezprostředně navazovat na dědictví pozdně antické římské říše, přesto si v průběhu raného a vrcholného středověku osvojily západní hodnoty, normy a zvyklosti a staly se významnou součástí evropské civilizace. Samotný projekt je určen k podpoře převodu připravovaného rukopisu do angličtiny a na jazykové korektury. Termín odevzdání rukopisu: březen 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.