Project information
Česká recepce středoevropského modernismu

Project Identification
FRVS/1457/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má za cíl vytvoření nového výběrového kurzu, který by studenty seznámil s ohlasem reprezentativních děl středoevropského meziválečného modernismu v českých literárněkritických textech. Kurz má navazovat na předmět Literární kritika pro bakalářské studium, který je na ÚČLaK každoročně vyučován spoluřešitelem Miroslavem Balaštíkem. Zároveň má do výuky na ÚČLaK uvést téma zahraničních literatur, nahlížené ovšem z perspektivy české literární kritiky a v rámci středoevropského kontextu, tedy nejbližšího okolí české literatury. Podkladem pro výuku kurzu bude textová a bibliografická databáze.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.