Česká recepce středoevropského modernismu

Kód projektu
FRVS/1457/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt má za cíl vytvoření nového výběrového kurzu, který by studenty seznámil s ohlasem reprezentativních děl středoevropského meziválečného modernismu v českých literárněkritických textech. Kurz má navazovat na předmět Literární kritika pro bakalářské studium, který je na ÚČLaK každoročně vyučován spoluřešitelem Miroslavem Balaštíkem. Zároveň má do výuky na ÚČLaK uvést téma zahraničních literatur, nahlížené ovšem z perspektivy české literární kritiky a v rámci středoevropského kontextu, tedy nejbližšího okolí české literatury. Podkladem pro výuku kurzu bude textová a bibliografická databáze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.