Příprava a realizace výstav - muzejní kufřík (Muzejní kufřík)

Project Identification
MUNI/FR/0988/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Zámerom je inovovať pednášky Příprava a realizace výstav I., II., so zameraním na mimomúzejné prostredie.
Cieľom riešiteľského kolektívu bude spoločne so študentmi pripraviť putovnú výstavu na aktuálnu tému, orientovanú predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl, doplnenú múzejným kufríkom ako didaktickou pomôckou, slúžiacou nielen k hlbšej interpretácii témy výstavy, ale rovnako využiteľnú aj pri formálnej výučbe regionálnych dejín.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.